Vastuullisuus ja arvot

Kestävän matkailun puolesta

Kansallispuistoilla ja muilla suojelualueilla on suuri merkitys matkailun vetovoimatekijöinä. Suojelualueiden hyödyntäminen matkailussa on mahdollista, kun se yhteistyössä sovitetaan yhteen suojelutavoitteiden kanssa. Metsähallituksen Luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa.
Lisätietoja Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteet -sivulta

Kestävän matkailun 10 periaattetta

Sitoudumme työskentelemään kestävämmän matkailu-Suomen puolesta. Suosittelemme pitämään periaatteet esillä toiminnassanne, sillä periaatteilla viestitte sidosryhmille yhteisistä päämääristä.

 1. TEEMME REILUA YHTEISTYÖTÄ
  Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä.
 2. HUOLEHDIMME LUONNOSTA
  Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.
 3. KUNNIOITAMME KULTTUURIPERINTÖÄ
  Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.
 4. EDISTÄMME HYVINVOINTIA, IHMISOIKEUKSIA JA TASA-ARVOA
  Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.
 5. SUOSIMME PAIKALLISTA
  Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa asioissa.
 6. PANOSTAMME TURVALLISUUTEEN JA LAATUUN
  Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.
 7. HUOMIOIMME ILMASTOVAIKUTUKSET
  Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä.
 8. VIESTIMME AVOIMESTI
  Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että Suomen kestävä matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.
 9. KEHITÄMME JATKUVASTI YRITYSTOIMINTAAMME
  Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.
 10. SITOUDUMME KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEISIIN
  Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa.

Lähde Visit Finland

Tasapainoinen luontosuhde

Jokaisella ihmisellä on oma luontosuhde: toiselle luonto on paikka rauhoittua, toiselle taas elinkeino, jollekin se on vieras ja toinen viettäisi kaiken aikansa siellä. Meidän retkillä koet luntoyhteyttä aidoimmillaan –>juuri sellaisena kuin luonto sillä hetkellä siinä paikassa on. Luonto ei yritä olla mitään muuta kuin mitä se on.

Pidämme huolta asiakkaistamme

Meille vastuu asiakkaidemme turvallisuudesta on kaiken toimintamme lähtökohta. Henkilökuntamme on koulutettua ja jokaisella on voimassa oleva ensiapukoulutus. Janne-Matti on myös mukana Tunturi Lapin Vapepa (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) toiminnassa.

Kaikilla retkillä panostamme turvallisuuteen ja nautinto seuraa siinä sivussa. Vapaalaskuretkillä suunnittelemme seuraavan päivän reitit edellispäivien sääolosuhteiden perusteella ja osallistujien taitotason ja mieltymysten mukaan. Päätökset teemme aina porukalla ja kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä.

Kaikilla retkillä mukana on Garmin GPSMAP® 66i satelliittipuhelin jolla yhteydenpito onnistuu matkapuhelinverkon ulottumattomissakin.